Hướng dẫn sử dụng phần mềm khóa thẻ từ HUNE

Khóa thẻ từ HUNE khá phổ biến tại Việt Nam, đã ra nhập thị trường từ những năm 2006 tới nay HUNE đã được sử dụng nhiều trong khách sạn. Sau đây tôi giới thiệu tài liệu giới thiệu về việc sử dụng khóa thẻ từ HUNE và các sự cố thường gặp.

I - Giải quyết các sự cố với hệ thống khóa cửa

1. Lỗi thẻ master mở được phòng, thẻ khách không mở được phòng

 • Kiểm tra thời hạn của thẻ bằng cách sử dụng nút bấm Read Card trên thanh menu
 • Trường hợp đã hết hạn ngày mở cửa sử dụng tính năng ghi thẻ khách để ghi lại hạn cho thẻ
 • Trường hợp thẻ vẫn còn hiệu lực khi đó sử dụng thẻ đồng hồ đưa lên cửa sau đó thử lại thẻ cửa
 • Trường hợp dùng thẻ đồng hồ vẫn không được ghi thẻ cài đặt trong mục II. 4

2. Lỗi thẻ master không mở được phòng

 • Reset lại khóa cửa
 • Cài đặt lại thẻ cửa trong mục II.4

3. Lỗi thẻ tầng không mở được cửa

Trên thanh menu bấm Issue Maintenance Card->Initialization Card 2->gõ số phòng->đưa thẻ vào cửa

4. Thẻ mở cửa có tín hiệu đèn xanh nhưng không mở được cửa

 • Lý do khóa bị khít dẫn tới kẹt chốt tay nắm mở cửa
 • Tháo khóa, lắp lại để khóa có độ rơ nhất định

5. Trường hợp mất thẻ khách

Sử dụng tính năng ghi thẻ trong mục II. 5 nhưng trước khi ghi thẻ tích vào nút “Terminate old card”->đưa thẻ vào cửa

6. Mất thẻ tầng, thẻ master sử dụng mục II. 9, II. 10

7. Trường hợp đưa thẻ master nhưng khóa không báo đèn

 • Kiểm tra pin, có thể pin hết
 • đã thay pin nhưng vẫn không có tín hiệu đèn, reset lại khóa và cài đặt lại khóa

II. Thao tác trên phần mềm

1. Thêm người dùng

Trên thanh menu->User-> bấm Add->thực hiện như hình vẽ.
Quản lý người dùng khóa HUNE

Quản lý người dùng khóa HUNE

2 Thay đổi mật khẩu

Trên thanh menu vào ‘User’-> ‘Modify Password’.
Thay đổi mật khẩu người dùng khóa HUNE

Thay đổi mật khẩu người dùng khóa HUNE

Thay đổi mật khẩu người dùng khóa HUNE

Thay đổi mật khẩu người dùng khóa HUNE

3 Xóa thẻ - Format card

Bấm "Format Card" trên thanh menu ngang.

4 Cài đặt lại khóa cửa

 • b.1 Tạo thẻ cài đặt - issued Initialization Card: Trên thanh menu bấm Issue Maintenance Card->Initialization Card->Gõ số phòng->bấm Init Card->Đưa thẻ vào khóa->kêu tiếng beep
 • b.2 Tạo thẻ đồng hồ:Trên thanh menu ngang->bấm Clock card.->Đưa thẻ vào khóa->kêu tiếng beep

5 Tạo thẻ khách

Trên thanh menu ngang bấm Guest card
Tạo thẻ khách trên phần mềm HUNE

Tạo thẻ khách trên phần mềm HUNE

Trường hợp khách mất thẻ->Tích nút Terminate old card->đưa thẻ vào khóa

7 Tạo thẻ phòng - Issue Floor Card

Trên thanh menu bấm Issue Key Card.->Floor Card Chọn tầng cần tạo thẻ như hình vẽ
Tạo thẻ tầng - thẻ buồng phòng

Tạo thẻ tầng - thẻ buồng phòng

Nút "Open buit" cho phép thẻ có thể mở ngay cả khi có chốt trong

8 Tạo thẻ Master - Issue Master Card

Trên thanh menu bấm Issue Key Card.->Master Card.
Tạo thẻ tầng - thẻ buồng phòng

Tạo thẻ master

Đây là thẻ có thể mở tất cả các phòng trong khách sạn

9 issued Blacklist Card (Khi mất thẻ Master, Floor card)

Ghi chú: Khi tạo thẻ Master, Floor card->Đọc lại thẻ->ghi lại số thẻ để trường hợp mất thẻ sử dụng tính năng này

Trên thanh menu chọn ‘Issue Maintenance Card’-> ‘Blacklist Card’ -> tìm số thẻ bị mất, chọn sau đó bấm "Add Blacklist"

Sử dụng thẻ vừa ghi đưa vào toàn bộ khóa cửa trong phạm vi tác dụng của thẻ bị mất

Tạo thẻ tầng - thẻ buồng phòng

Black list card

10 Trường hợp không nhớ số thẻ Master, Floor card bị mất

Trên thanh menu chọn ‘Issue Maintenance Card’->Password card->Change Hotel pass->Dùng thẻ này đưa vào tất cả các khóa của khách sạn