Thay thế khóa cơ truyền thống bằng khóa thẻ từ

Hiện nay, hầu hết các khách sạn tại Việt Nam đang sử dụng khóa cơ truyền thống, sử dụng chìa để mở. Có hai loại khóa được sử dụng nhiều nhất trong khách sạn là khóa nắm tròn và khóa tay gạt, không an toàn, và bất tiện trong việc bảo quản chìa.

Hầu hết các loại khóa thẻ từ có trên thị trường thường yêu cầu đố cửa có chiều rộng tối thiểu 10cm, chiều dày từ 3.8cm trở lên. Điều này gây khó khăn cho việc quyết định thay thế hệ thống khóa thẻ từ.

Chính vì vậy CBIS và ezibee đã thiết kế riêng một số loại khóa thích hợp với điều kiện này mà không cần phải thay cửa hay sửa chữa quá nhiều. Dòng khóa C300, M800,JK700 thiết kế riêng cho việc thay thế khóa cơ truyền thống.

Thay thế khóa nắm tròn:

Khóa thẻ từ C300
Khóa thẻ từ HUNE C300

Thay thế khóa tay gạt:

Khóa thẻ từ HUNE 929SS-8-D
Khóa thẻ từ JK700
Các lõi khóa lựa chọn theo độ dày và rộng của khóa cửa cũ:
Khóa thẻ từ HUNE 929SS-8-D