Két sắt khách sạn HUNE

ket sat khach san
ket sat khach san
129-F
Kích thước: 420mm(ngang) x 225(cao) x 380(sâu) mm
Tính năng: Mở bằng mã số, có mã chủ mở khi khách quên mật khẩu, chìa cơ dự phòng
Chất liệu: Thép chống cháy, chổng gỉ
Màn hình LCD hiển thị
ket sat khach san 129-B
Kích thước: 420mm(ngang) x 225(cao) x 380(sâu) mm
Tính năng: Mở bằng mã số, có mã chủ mở khi khách quên mật khẩu, chìa cơ dự phòng
Chất liệu: Thép chống cháy, chổng gỉ
Màn hình LCD hiển thị
ket sat khach san 129-B
Kích thước: 350mm(ngang) x 250(cao) x 300(sâu) mm
Tính năng: Mở bằng mã số, có mã chủ mở khi khách quên mật khẩu, chìa cơ dự phòng
Chất liệu: Thép chống cháy, chổng gỉ
Màn hình LCD hiển thị
ket sat khach san 129-B
Kích thước: 350mm(ngang) x 250(cao) x 300(sâu) mm
Tính năng: Mở bằng mã số, có mã chủ mở khi khách quên mật khẩu, chìa cơ dự phòng
Chất liệu: Thép chống cháy, chổng gỉ
Màn hình LCD hiển thị
loi khoa the tu Kích thước
A - Xác định chiều rộng đố cửa
B - Xác định độ dày
loi khoa the tu
Xác định khóa trái, phải
loi khoa the tu EUROPEAN 8#
Chất liệu: INOX 304,302
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 30mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 110mm
loi khoa the tu ANSI 2#
Chất liệu: INOX 304, hợp kim kẽm, thép không gỉ
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 38mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 120mm
loi khoa the tu EUROPEAN 3#
Chất liệu: INOX 304,302
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 30mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 90mm
loi khoa the tu ANSI-S
Chất liệu: INOX 304, hợp kim kẽm, thép không gỉ
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 40mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 110mm
loi khoa the tu EUROPEAN
Chất liệu: INOX 302
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 28mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 50mm
Đặc biệt: Nhiều lõi khóa phù hợp cho mọi loại cửa
loi khoa the tu EUROPEAN 6#
Chất liệu: INOX 304
Yêu cầu: Cửa dày tối thiểu 30mm, chiều rộng đố cửa tối thiểu 105mm
Toan Nguyen